Finanse Publiczne

Czym są finanse publiczne?
Finanse publiczne są finansami, które obejmują zasoby pieniężne państwa, czyli zjawiska, oraz procesy gromadzenia i podziału środków publicznych znajdujących się w dyspozycji władzy publicznej, a dokładnie budżetu państwa, a także fundusze gromadzone i rozdysponowane przez państwo poza budżetem (finanse parabudżetowe, budżety samorządu terytorialnego oraz budżety ubezpieczeń społecznych).

Dlaczego warto skorzystać z wakacji last minute?

Głównym źródłem owych środków są daniny publiczne, majątki publiczne oraz przychody zwrotne w postaci: pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. Podmiotami finansów publicznych są przede wszystkim: parlament, rząd i jego organy centralne. Według ustawy o finansach publicznych, gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

Finanse publiczne dzielą się na:
– finanse państwa,
– finanse jednostek samorządu terytorialnego,
– finanse systemu ubezpieczeń społecznych.

Głównymi funkcjami finansów publicznych są:
– pobieranie i gromadzenie środków pieniężnych w celu ich wykorzystania w realizacji zadań publicznych,
– zmiany w podziale dochodów finansów publicznych (redystrybucyja). Wydatki redystrybucyjne to m. in. zasiłki, renty, emerytury (redystrybucja społeczna), wsparcie finansowe na badania i rozwój(redystrybucja gospodarcza).
– łagodzenie skutków, jakie powstają w wyniku realizowania wcześniej wymienionych funkcji finansów publicznych. Łagodzenie wahań cyklu koniunkturalnego za pomocą odpowiednich instrumentów.

Poprzedni post Jak zaoszczędzić pieniądze?
Następny post Jak zyskać piękny ogród z niedużym wkładem finansowym?

Jeden komentarz w temacie “Finanse Publiczne

Dodaj komentarz